>
Fa   |   Ar   |   En
   التقاط و بحران در علوم انسانی  
   
نویسنده حیدری چناری یوسف ,مهدوی آزادبنی رمضان
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1390 - دوره : 17 - شماره : 5 - صفحه:183 -204
چکیده    ضرورت وقوع تحول در علوم انسانی موجود در دانشگاه ها به یکی از دغدغه های معاصر تبدیل گشته است. در این تحقیق، هدف نویسندگان بیان ضرورت یکی از انواع تحولی است که باید در علوم انسانی شاهد وقوع آن باشیم. یکی از گام های مهم در مسیر اسلامی شدن دانشگاه ها، متحول ساختن علوم انسانی به معنای تصفیه ی آن از رویکرد التقاطی است. قطعاً آن نوع علوم انسانی رایج در دانشگاه که دچار التقاط و گاه الگوبرداری صرف از تیوری های دیگر ملل و تمدن ها و فرهنگ ها می باشد، نمی تواند جزیی از یک دانشگاه اسلامی به حساب آید، چرا که در قالب چنین نظام فکری، تنها تیوری ها و مسایلی که مطابق مبانی آن فرهنگ ها باشد، به رسمیت شناخته می شوند، نه مطابق مبانی و اصول اسلام و قرآن. لذا بسیاری از ارزش های مورد تاکید در دین اسلام قابل دفاع و تبیین نخواهد بود. اسلام ضمن این که ما را به فراگیری و عبرت گرفتن و استفاده از اکتشافات و تجربیات و پیشرفت های علمی، فکری و اجتماعی ملل و فرهنگ های دیگر دعوت و تشویق می نماید، اما هیچ گاه قایل به وانهادن استقلال و هویت فطری و الهی و قرآنـی نیست. بنابراین التقاط مبانی و اصول فکری و علمی تمدن ها و فرهنگ های غیر اسلامی در حوزه ی علوم انسانی، یکی از آسیب های عمده برای علوم انسانی در نظر گرفته می شود و تطهیر آن از این آسیب یکی از گام های مهم در ارتقا و اسلامی شدن دانشگاه ها محسوب می گردد.
کلیدواژه التقاط ,دانشگاه اسلامی ,علوم انسانی ,ارزش
آدرس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, گروه معارف اسلامی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی dr.azadboni@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved