>
Fa   |   Ar   |   En
   فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی ایران  
   
نویسنده باقری معصومه ,شجاعی حسن ,کیانی سارا
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1400 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:247 -278
چکیده    پژوهش‏های زیادی در مورد مشارکت سیاسی صورت پذیرفته‏است. یکی از مهمترین متغیرهای مرتبط با مشارکت سیاسی، متغیر سرمایه اجتماعی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر رابطه مطالعات سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی با استفاده از رویکرد فراتحلیل می‏باشد. جامعه آماری ، شامل پایان‏ ‏نامه‎های کارشناسی ارشد، دکترا و مقالات مرتبط با سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مشارکت سیاسی می‎باشند که تعداد 25 مطالعه با استفاده از روش نمونه‏گیری غیرتصادفی هدفمند به ‏عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار cma2 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داده‏ اندازه اثر مطالعات سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی معادل 0.452 بدست آمده است که بر اساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالایی تفسیر می‏ ‏شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هر چقدر از زمان انقلاب اسلامی می‎‏گذرد رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی در حال افزایش است و این نشان می‏‏دهد که سرمایه اجتماعی از مهم‏ترین متغیرهای مرتبط با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می ‏باشد و در برنامه ‏ریزی‏‏های کشوری باید به این مهم توجه شود، و زمینه افزایش سرمایه اجتماعی را از طریق اعتماد سازی، بالا بردن سطح آگاهی و ترغیب شهروندان به شرکت در فعالیت‏‎های اجتماعی مهیا نمود.
کلیدواژه مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، فراتحلیل، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, , ایران, , ایران
پست الکترونیکی sara.kiani1111@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved