>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:5


  tick  بررسی عملکرد ماده خشک و بازده اسانس در سه گونه مرزهSatureja Mutica ,Satureja Rechingeri و Satureja Khuzestanicaدر شرایط اقلیمی شهر خرم آباد - صفحه:1-8

  tick  رابطه راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1395 - صفحه:9-17

  tick  رابطه بین مصرف دوز مزمن متامفتامین بر روی هورمون‌های تستوسترون،Lh و Fsh در مردان - صفحه:18-26

  tick  تاثیربازی‌های پرورشی بر اختلالات رفتاری درونی و بیرونی دختران پیش‌دبستانی - صفحه:27-33

  tick  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر و افراد سالم: مدل پنج عاملی - صفحه:34-42

  tick  فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان - صفحه:43-52

  tick  بررسی تاثیر مکمل زنجبیل بر بیان ژن آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مردان سالم - صفحه:53-60

  tick  ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف Ctx-M در جدایه‌های اشریشیاکلی از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم‌آباد - صفحه:61-70

  tick  مقایسه تاب‌آوری، سبک زندگی و کیفیت زندگی در بین بیماران قلبی عروقی و افراد سالم - صفحه:71-80

  tick  پیش‌بینی سلامت روانی بر اساس استحکام روانی با واسطه‌گری ابعاد شخصیت - صفحه:81-92

  tick  مطالعه توزیع پلی‌مورفیسم‌های Rs1050450، Rs4673 و Rs13306294 و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز-1 در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر در شهر تهران - صفحه:93-105

  tick  اثر نوع تمرین بر نشانگران آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های تغذیه شده با غذای پرچرب - صفحه:106-116

  tick  بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد - صفحه:117-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved