>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:2


  tick  بررسی میزان ایزومرهای ترانس و درصد اسیدهای چرب در روغن‌های حیوانی و دنبه مصرفیدر استان لرستان - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر سیتوتوکسیک کورکومین بر تکثیر سلول سرطانی روده بزرگ انسان (Ht_29) - صفحه:9-17

  tick  بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:18-29

  tick  تاثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زنان دارای کودکانمبتلا به بیش فعالی – نقص توجه - صفحه:30-40

  tick  بررسی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد استان لرستان در سال 1394 - صفحه:41-49

  tick  بررسی اثرات ضد قارچی گیاه سداب بر کاندیدا آلبیکنس‌های جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت در شرایط Invitro و مقایسه با دو آنتی‌بیوتیک، طی دو فصل بهار و زمستان - صفحه:50-59

  tick  تاثیر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی Il-6، Il-1β و سطوح مغز زنان 65-50 ساله مبتلا به سندروم متابولیک - صفحه:60-71

  tick  بررسی و مقایسه اثر 4 هفته تمرینات استقامتی با مصرف مکمل فلوکستین بر روی افسردگی و گیرنده‌های بتا 1 آدرنرژیک قلبی در موش‌های نر افسرده نژاد ویستار رت - صفحه:72-81

  tick  تاثیر دو سطح مختلف فشار مثبت انتهای بازدمی (Peep) در میزان بروز آتلکتازی پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر - صفحه:82-92

  tick  بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های عملکردی مراکز بیمارستانی تحت پوششدانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:93-102

  tick  نقش گیرنده‌های موسکارینی بر انقباضات ایلئوم جدا شده موش صحرایی نر بالغ - صفحه:103-114

  tick  ارزیابی سایتو‌‌توکسیسیتی و اثرات ضد پلاسمودیومی عصاره‌های اتانولی و دی‌کلرومتان بره مومچهار منطقه مختلف ایران - صفحه:115-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved