>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:4


  tick  بررسی و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر خطاهای گفتاری در جامعه پرستاران - صفحه:5-12

  tick  کفایت همودیالیز در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان شهدای عشایر - صفحه:13-20

  tick  تاثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز - صفحه:21-29

  tick  مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه خواندن و نوشتن - صفحه:30-39

  tick  بررسی تاثیر ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم -137g/C از ژن اینترلوکین 18 بر روی سطح ایمونوگلوبین E سرمی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک - صفحه:40-47

  tick  اثر محافظتی کوارستین بر روی ناهنجاری های اسکلتی ناشی از دیابت تجربی در جنین موش صحرایی - صفحه:48-58

  tick  بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و پیشرفت تحصیلی با سردردهای میگرنی در دانشجویان علوم پزشکی البرز - صفحه:59-69

  tick  امکان‌سنجی پیش‌بینی لیشمانیوز جلدی در پلدختر با استفاده از متغیرهای اقلیمی - صفحه:70-78

  tick  اثربخشی رویکرد هیجان ـ مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی - صفحه:79-86

  tick  مطالعه اثر ضد سرطانی پروبیوتیک‌ها بر میزان پروتئین جهش یافته P53 در رده سلولی K562 - صفحه:87-97

  tick  تاثیر عصاره هیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو بر روند بهبود زخم پوستی در موش صحرایی - صفحه:98-103

  tick  تاثیر یک دوره تمرین هوازی و یک دوره بی تمرینی پس از آن بر فشارخون استراحت دانشجویان دختر غیر ورزشکار شهرستان خرم‌آباد - صفحه:104-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved