>
Fa   |   Ar   |   En
   فیوژن b3a2 شایع‌ترین نوع موتاسیون abl-bcr در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در استان لرستان  
   
نویسنده کیانی علی‌اصغر ,احمدی کلثوم ,حیدری نظرآباد وحیده ,بهمنی بنفشه ,گرجی مجتبی ,شاهسوار فرهاد
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:52 -58
چکیده    مقدمه: لوسمی میلوئیدی مزمن (cml) زمانی تشخیص داده می شود که وجود کروموزوم فیلادلفیا و فیوژن های abl-bcr در بیماران اثبات شود. در این مطالعه 58 بیمار مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن از نظر شیوع انواع فیوژن های abl-bcr مورد بررسی قرار گرفتند.مواد و روش ها: پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات پایه، نمونه خون بیماران با کسب رضایت آگاهانه گرفته شد. rna از نمونه خون استخراج شد. با استفاده از سنتز cdna و روش multiplex rtpcr فیوژن های مختلف ablbcr از جمله فیوژن های b3a2، b2a2 و e1a2 مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: از میان 58 بیمار که از نظر فیوژن های ablbcr مثبت بودند، 18 نفر (5/30 درصد) فیوژن b2a2، 37 نفر (71/62 درصد) فیوژن b3a2 و سه نفر (08/3 درصد) فیوژن e1a2 را دارا بودند. 25 مرد و 33 زن در این مطالعه حضور داشتند که برخلاف مطالعات مشابه، جمعیت زنان مبتلا به cml از مردان مبتلا بیشتر بود.بحث و نتیجه گیری: فیوژن b3a2 که تولیدکننده ی پروتئینی 210 کیلو دالتونی است، دارای بیشترین شیوع در بین بیماران مورد مطالعه بود. نتایج این مطالعه در استان لرستان (به استثنای جمعیت بیشتر زنان مبتلا) با سایر مطالعات انجام شده در ایران مطابقت داشت.
کلیدواژه فیوژن b3a2، کروموزوم فیلادلفیا، abl-bcr
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved