>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی رابطه عفونت کلامیدیاپنومونیه و هلیکوباکترپیلوری با آترواسکلروزیس - صفحه:3-12

  tick  بررسی شیوع باکتری های بی هوازی گرم منفی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن - صفحه:13-20

  tick  بررسی ارتباط بین وضع تغذیه کودکان زیر دو سال مبتلا به کاستروانتریت با طول مدت بستری آنها در بیمارستان - صفحه:21-30

  tick  بررسی وضعیت فشار خون در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با نمایه های تن سنجی - صفحه:31-38

  tick  حاملگیهای پرخطر ناشی ازتروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی و مراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد - صفحه:39-44

  tick  مقایسه اثر لیزر کم توان با الوتراسوند درمانی در درمان تاندونیت کلاهک چرخاننده - صفحه:45-54

  tick  بررسی نظرات و آگاهی پرستاران در رابطه با اشتباهات دارویی و راههای پیشگیری از آن در بیمارستان های آموزشی خرم آباد 1384 - صفحه:55-64

  tick  بررسی تاثیر وضعیتهای دمر، به پشت خوابیده و در آغوش مادر (تماس پوستی مادر با نوزاد) بر درد نوزادان حین خونگیری وریدی - صفحه:65-70

  tick  گزارش یک مورد نادر توده تیروئید نابجا در مدیاستن قدامی - صفحه:71-75
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved