>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد در سال 1392 - صفحه:5-14

  tick  بررسی فروانی سل ریوی اسمیر مثبت در زندان - صفحه:15-27

  tick  بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد - صفحه:28-34

  tick  نیازهای آموزشی پزشکان عمومی درباره بیماری بروسلوز (خرم آباد- ایران) - صفحه:35-42

  tick  بررسی وضعیت باکتری‌ها، قارچ‌ها و بیومس در ریزگرد‌های هوای شهر خرم‌آباد در تابستان و پاییز سال 1391 - صفحه:43-54

  tick  بررسی علل گرایش به مواد مخدر از نظر بیماران با تشخیص مسمومیت مواد مخدر و اعتیاد مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم‌آباد - صفحه:55-62

  tick  بررسی ارتباط بین خواب آلودگی با پارامترهای پلی سومنوگرافی در مبتلایان اختلال تنفسی حین خواب مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله شهر قم 1391 - صفحه:63-70

  tick  بررسی تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب شبانه بیماران همودیالیزی - صفحه:71-77

  tick  بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال - صفحه:78-86

  tick  تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت - صفحه:87-94

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیرآزمایشگاهی عصاره گیاه مریم گلی و کلوتریمازول بر روی کاندیداآلبیکانس جداشده از واژن زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی - صفحه:95-103

  tick  بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تخم اردک و بوقلمون های مصرفی در استان فارس - صفحه:104-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved