>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:3


  tick  مقایسه آنالیز ژنوتیپی Kir/Hla در جمعیت های لر و ایرانی - صفحه:5-14

  tick  تاثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی براضطراب و میزان ترشح هورمون کورتیزول خون کشتی‌گیران جوان - صفحه:15-21

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای بخش فوقانی دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر در سال 1384 - صفحه:22-29

  tick  مقایسه پیش آگهی اعمال جراحی سینوس پیلونیدال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سالهای 1391-1383 - صفحه:30-36

  tick  اثر ورزش طولانی مدت بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بعد از بستن رگ کاروتید دررت - صفحه:37-45

  tick  تاثیر دراز مدت بستن دو طرفی لوله های رحمی بر تخمدان و رحم در موش بزرگ - صفحه:46-53

  tick  تاثیر آموزش روانی خانواده و درمان استاندارد پزشکی در سیر بهبودی و پیشگیری از عود علایم بیماران افسرده اساسی - صفحه:54-61

  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر خرم آباد - صفحه:62-69

  tick  اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز سرم افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری - صفحه:70-75

  tick  مقایسه سبک های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با گروه غیربالینی - صفحه:76-86

  tick  ارزیابی سیتوتوکسیک نوعی دود دارویی روی دو رده سلول سرطانی دهانه رحم و حنجره Hela) و (Kb و یک رده نرمال (L929) به روش Mtt - صفحه:87-94

  tick  اثر ماست پروبیوتیک بر پروتیین واکنشی C سرم و قند خون در بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:95-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved