>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:1


  tick  ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم-آباد در حین بستری و ترخیص - صفحه:5-12

  tick  بررسی علل شکایات بیماران از پزشکان و دندان پزشکان در مراجعه کنندگان به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال های 90-87 - صفحه:13-18

  tick  اثر اعتیاد به مواد مخدر بر روی عملکرد تیرویید - صفحه:19-23

  tick  بررسی علل شکایت مطرح شده به سازمان نظام پزشکی شهر خرم آباد - صفحه:25-31

  tick  جداسازی باکتریهای بومی تولید کننده آنزیم کلسترول اکسیداز از خاک، آب ، پساب کارخانه های چرم و پوست ، صابون سازی و فراورده های لبنی - صفحه:33-41

  tick  بررسی مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها طی سال های 1386 لغایت 1390 در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد - صفحه:43-50

  tick  بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و بروز حملات آسم منجر به بستری در بیمارستان کودکان شهر خرم آباد از سال 1379 لغایت 1387 - صفحه:51-58

  tick  اثرات مصرف شیر سویا بر فاکتورهای التهابی، انعقادی و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نفروپاتی - صفحه:59-70

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک(Bcis) در نمونه غیر بالینی ایرانی - صفحه:71-82

  tick  تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت جابه جایی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش فعال/ نقص توجه - صفحه:83-91

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی - صفحه:93-104

  tick  شناسایی کلبسیلا پنومونیه تولید‌کننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف Kpc در نمونه‌های بالینی در ایران - صفحه:105-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved