>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:4


  tick  ارتباط Kirهای فعال کنندگی با استعداد ابتلا به سل در جمعیت لر - صفحه:5-13

  tick  فراوانی عوارض مزمن دیابت نوع دو در بیماران کاندید مصرف انسولین به علت عدم کنترل قند خون با داروهای خوراکی - صفحه:14-19

  tick  اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش اضطراب بیماران کرونر قلبی: با پیگیری دو ماهه - صفحه:20-29

  tick  بررسی ارتباط سرطان های کولورکتال با سابقه فامیلی سرطان های دستگاه گوارش و سابقه فردی پولیپ های روده بزرگ در شهر خرم آباد در سال1391 - صفحه:30-37

  tick  بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری هپاتیت ب در شهرستان های کوهدشت و سپیددشت در سال 1391 - صفحه:38-43

  tick  بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد در موش صحرایی نر - صفحه:44-51

  tick  بررسی مقاومت سودوموناس آیروژینوزا به داروی سفتازیدیم وایمیپنم در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای 89-85 - صفحه:52-60

  tick  بررسی ارتباط سبک‏های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری و اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان - صفحه:61-72

  tick  بررسی سطح سرمی ویتامین D در مبتلایان به صرع تحت درمان با دو گروه داروهای القا کننده و غیر القا کننده آنزیمی - صفحه:72-79

  tick  شناسایی گونه های آسپرژیلوسی با کاربرد تک آنزیم محدودساز Mwoi در روش Rflp مبتنی بر آمپلیفیکاسیون ناحیه ژنی Rdna - صفحه:80-88

  tick  اثر زهر زنبور عسل برروی قدرت تمایزی-D آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) در رده سلول سرطانی حاد پرومیلوسیت Hl-60 - صفحه:89-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved