>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:5


  tick  توزیع پلی‌مورفیسم‌های Apoe در جمعیت ‌لر - صفحه:5-12

  tick  عوامل پیشگویی کننده الگوهای ارتباطی مادر و کودک در مراجعین به بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد در سال 1391 - صفحه:13-22

  tick  بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد - صفحه:23-29

  tick  شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال 1390 - صفحه:31-39

  tick  طراحی و ساخت سازه‌ ژنی نوترکیب بیان کننده ژن حفاظت کننده سلولی متالوتیونین یک و افزایش بیان موقت آن در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان - صفحه:40-51

  tick  بررسی فراوانی نتایج مثبت تست تحریک صوتی در ارزیابی سلامت جنین در زنان باردار با Nst غیر واکنشی - صفحه:52-61

  tick  اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:61-71

  tick  اثرات برنامه توانبخشی قلب بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری 45 تا 65 سال - صفحه:72-81

  tick  بررسی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد با شاخص کیفیت آب (Nsfwqi) و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:82-92

  tick  بررسی نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان 10 ساله شهر خرم آباد - صفحه:93-103

  tick  فریتین سرم و نسبت آنزیم های کبدی و توافق آنها با شدت کبد چرب غیرالکلی - صفحه:104-111

  tick  ارزیابی تغییرات قلب موش های نر نژاد ویستار در پی تمرینات استقامتی - صفحه:112-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved