>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:5


  tick  بررسی مواجهه شغلی با خون و مایعات بدن بیماران و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد - صفحه:5-11

  tick  مقایسه سطوح چربی های سرم در مادران باردار مبتلا به دیابت بارداری با خانم های باردار طبیعی - صفحه:13-21

  tick  بررسی اثر ضد درد شیر مادر در مقایسه با شیر مصنوعی و دکستروز50 % هنگام خونگیری وریدی - صفحه:23-28

  tick  شناسایی الگوهای غذایی غالب در بزرگسالان ایرانی - صفحه:29-39

  tick  عوامل مرتبط باکاهش رشد قد و وزن در شیر خواران زیر 2 سال شهرستان الشترلرستان - صفحه:41-49

  tick  بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات Zno بر روی رنگبری متیلن بلو و حذف Cod از فاضلاب سنتتیک - صفحه:51-61

  tick  بررسی اثر دگزامتازون بر بیان گالکتین-3 در سلول های زایای اسپرم موش سوری - صفحه:63-72

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از رودخانه کر و بررسی سینتیک رشد آنها - صفحه:73-81

  tick  بهینه سازی سیستم اطلاعات الکترونیکی بیمارستانی دربخش ویژه قلبی: تحقیق عملکردی مشارکتی - صفحه:83-91

  tick  تاثیر مکمل یاری ترکیبی آنتی اکسیدانی بر میزان چربی های سرمی در زنان مبتلا به آرتریت روماتویید - صفحه:93-104

  tick  تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت در تشخیص آسیب مغزی تروماتیک - صفحه:105-115

  tick  ترکیبات Kir-Hla و استعداد ابتلا به سل - صفحه:117-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved