>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:4


  tick  همه گیری شناسی اختلالات روان پزشکی در استان لرستان (1380) - صفحه:3-14

  tick  تاثیر توام سیتوکسیک و روتوکسین تیپ 1 و منوفسفوریل لیپید A بر روی رده سلولی Mcf-7 در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:15-22

  tick  بررسی موارد گچ خوری به عنوان یک روش جدید و عجیب اقدام به خودکشی در استان لرستان - صفحه:23-28

  tick  تغییرات طیف امواج مغزی و ناتوانی یادگیری و حافظه ناشی از تماس با سطوح پایین سرب در طی دوران جنینی در رات - صفحه:29-38

  tick  تعیین مقدار متوسط Ptt در جامعه شهری خرم آباد در گروه سنی 20-60 سال - صفحه:39-43

  tick  تاثیر کمی و کیفی بیماری دیابت موش باردار بر جنین ها در مرحله قبل از لانه گزینی - صفحه:44-50

  tick  تاثیر استنشاق فلز روی در معدن بر عملکرد بعضی از دستگاه های بدن - صفحه:51-56

  tick  بررسی شاخص سمیت فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا - صفحه:57-62

  tick  مقایسه ای پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی در فرزندان نوجوان جانبازان Ptsd و نوجوانان غیر فرزند جانباز شهرستان اصفهان - صفحه:63-68

  tick  فراوانی هیپوگلیسمی در نوزادان بستری شده با تشخیص اولیه سپسیس در بخش نوزادان و Nicu بیمارستان شهید مدنی خرم آباد - صفحه:69-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved