>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:4


  tick  مقایسه تاثیر اسکراب دست با بتادین و دکوسپت بر شمارش میکروبی - صفحه:3-10

  tick  تاثیر روی در بهبود اسهال حاد کودکان در شهرستان الیگودرز - صفحه:11-18

  tick  بررسی میزان تراکم استخوان در افراد سالم مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهرستان اهواز در سالهای 81-79 - صفحه:19-24

  tick  نقش مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهر خرم آباد در سال 1384 - صفحه:25-30

  tick  بررسی میزان و علل دیفورمیتی ها در اندام های فوقانی و تحتانی نوجوانان پسر و دختر 11 تا 15 ساله استان لرستان - صفحه:31-36

  tick  اثر اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ تقویت طولانی مدت در مسیر نفوذی به ناحیه شکنج دندانه ای هیپوکامپ در فرزندان موش صحرایی - صفحه:37-48

  tick  بررسی تاثیر تریاک بر اسپرماتوژنز مردان معتاد - صفحه:49-54

  tick  بررسی میزان بروز بیداری و بخاطر آوردن حین بیهوشی عمومی - صفحه:55-62

  tick  مقایسه حساسیت روشهای دید مستقیم میکروسکوپی و کشت در تشخیص تریکوموناس واژینالیس مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهر تبریز - صفحه:63-68

  tick  معرفی یک مورد پلاستیک دفورمیتی فیبولا همراه با شکستگی تیبیا - صفحه:69-72

  tick  درمان جراحی انسداد کامل آئورت شکمی (Juxtarenal) و گزارش یک مورد - صفحه:73-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved