>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:4


  tick  بررسی فراوانی تزریق خون و فرآورده های آن در مرکزآموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد در سه ماهه دوم سال 1389 - صفحه:5-10

  tick  ارتباط بین سطح سرمی پروتیین C و چاقی درکودکان - صفحه:11-17

  tick  مقایسه اثر سفالکسین و فسفومایسین ترومتامول (منورول) در درمان عفونت های ادراری تحتانی زنان باردار - صفحه:17-23

  tick  بررسی میزان حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد دربیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد - صفحه:23-27

  tick  رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب - صفحه:29-38

  tick  مقایسه اثر سمیت برخی فسفرآمیدها بر روی رده سلول سرطان خون K562 - صفحه:39-44

  tick  نقش هوش هیجانی در افزایش سلامت روانی مدیران مدارس - صفحه:45-53

  tick  مقایسه عوامل خطر قلبی عروقی و شیوه زندگی سالم زنان خانه دار و شاغل در مناطق مرکزی ایران_ برنامه قلب سالم اصفهان - صفحه:55-64

  tick  بررسی تاثیر نگهداری سگ و گربه در ابتلا به توکسوکاریازیس - صفحه:65-71

  tick  اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت دامنه حرکتی مفاصل پا و مچ - صفحه:73-82

  tick  بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88 - صفحه:83-93

  tick  نقش ترکیب Kir-Hla در پیوند سلول های بنیادی خون ساز - صفحه:95-110

  tick  سندرم گلدنهار - صفحه:111-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved