>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:2


  tick  تکثیر و تیپ بندی فلاژلین سودوموناس آیروژینوزا به روش مولکولی - صفحه:5-9

  tick  اثر تجویز اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر شدت آسیب کلیوی ناشی از تجویز سیس‌پلاتین در موش های صحرایی - صفحه:11-17

  tick  بهبود بقا بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد فاقد Hla-A3/11 برای Kir3dl2 دهنده پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز از خواهر یا برادر با Hla مشابه بدون تخلیه سلول T - صفحه:19-29

  tick  بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهر تهران سال1387 - صفحه:31-38

  tick  مطالعه ایزوترم و کینتیک جذب کروم شش ظرفیتی بر روی دانه های آلژینات کلسیم در محلولهای آبی - صفحه:39-48

  tick  بررسی و مقایسه دمپاییSplint طراحی شده با اسپلینت موجود در بازار در درمان بیماری شصت کج (Hallux Valgus) - صفحه:49-55

  tick  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی میوه عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول در کبد و کلیه موش های صحرایی نر - صفحه:57-70

  tick  بررسی فراوانی انواع توده های دیواره قفسه صدری جراحی شده و سرانجام درمان آنها در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال های 1386-1378 - صفحه:71-76

  tick  تاثیر عصاره هیدرو- الکلی دانه خرنوب(Ceratonia Siliqua L.) بر فاکتورهای عملکردی کلیوی و الکترولیت های سرم در موش صحرایی نر دیابتی - صفحه:77-84

  tick  ارزیابی حساسیت سه پرایمر مختلف با استفاده از روش Rflp -Pcr برای تمایز مولکولی مایکوباکتریوم های آتیپیک - صفحه:85-92

  tick  تشخیص و درمان آنتی اسپرم آنتی‌بادی - صفحه:93-104

  tick  تظاهرات سندرم آلگرو (Allgrove Syndrome) بدنبال اسهال و استفراغ - صفحه:105-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved