>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:1


  tick  تاثیر Gvhd مزمن بر بقا بیماران لوسمی میلوئیدی حاد پس از پیوند سلول های بنیادی خون محیطی از خواهر یا برادر با Hla مشابه بدون تخلیه سلول T - صفحه:5-12

  tick  بررسی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال در سال 1389 - صفحه:13-21

  tick  بررسی میزان شیوع انتریت عفونی ناشی از کمپیلوباکترجوجنای در کودکان مبتلا به اسهال شهرستان خرم آباد - صفحه:23-30

  tick  بررسی فراوانی آنمی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در بیماران بالغ مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد از اسفند 1389 لغایت تیرماه 1390 - صفحه:31-37

  tick  همه گیرشناسی پرده بکارت در مراجعین به واحد معاینات اداره کل پزشکی قانونی فارس - صفحه:39-43

  tick  بررسی اثر کورکومین بر سطح پروتئین های Aqp1 در سلول های اپیتلیالی شبکه کوروئیدی بطن های جانبی رت نژاد ویستار - صفحه:45-53

  tick  نتایج اجرای مداخلات پیشگیری ثانویه بیماری های قلبی عروقی در طرح مداخلاتی جامعه نگر برنامه قلب سالم اصفهان - صفحه:55-67

  tick  بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390 - صفحه:69-79

  tick  تاثیر تاب آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی، یک الگوی روان شناختی از بهزیستی - صفحه:81-89

  tick  مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار - صفحه:91-98

  tick  مقایسه دو روش هموستاز در میزان خونریزی حین عمل جراحی بافت نرم اندام فوقانی - صفحه:99-103

  tick  گزارش یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن خلفی تقلید کننده کیست هیداتیک و یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن قدامی، تشخیص و درمان - صفحه:105-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved