>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:2


  tick  بررسی سطح سرمی آنتی بادی Igg ، Igm علیه کلامیدیاپنومونیه و سایر عوامل خطر در بیماران مشکوک به ایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی شهید مدنی خرم آباد - صفحه:3-11

  tick  بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد - صفحه:11-21

  tick  شناسایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های تنفسی با استفاده ازواکنش زنجیره ای پلیمراز(Pcr) اختصاصی ژنهای لیپوپروتئین غشای خارجی Oprl و Opri و اگزوتوکسین A - صفحه:21-27

  tick  بررسی میزان آلودگی منابع آبی بیمارستانهای شهرخرم آباد به باکتری لژیونلا پنوموفیلا در سال 1387 - صفحه:27-33

  tick  تاثیر داروی کوتریموکسازول بر فاکتورهای بیوشیمیائی خون در موش صحرائی نربالغ - صفحه:33-43

  tick  ارتباط بین دریافت غذایی و سطح سرمی کروم با گلوکز خون، اجزای لیپیدی و Hba1c پلاسمایی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:43-51

  tick  تاثیر غلظت های مختلف آنولیت در رشد و تقسیم سلولهای سرطانی همستر چینی - صفحه:51-59

  tick  بررسی نگرش دانش آموزان شهر خرم آباد نسبت به ازدواج خویشاوندی و تاثیر آن بر سلامت فرزندان - صفحه:59-67

  tick  تاثیر مداخلات آموزشی - حمایتی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس و طول مدت بستری - صفحه:67-75

  tick  توسعه فناوری غشاهای صاف سازی جهت حذف رنگزای راکتیو از فاضلاب صنایع نساجی - صفحه:75-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved