>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در حل صدمه دلبستگی زوج ها  
   
نویسنده فلاح زاده هاجر ,ثنائی ذاکر باقر ,نوابی نژاد شکوه ,فرزاد ولی اله
منبع پژوهش هاي مشاوره - 1391 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:7 -28
فایل تمام متن
  
کلیدواژه زوج درمانی ,هیجان مدار ,زوج درمانی سیستمی تلفیقی ,صدمه دلبستگی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی , دانشگاه خوارزمی , دانشگاه خوارزمی , دانشگاه خوارزمی
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved