>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:1


  tick  مقایسه عوارض حاصل از جراحی تانسیلکتومی به روش Cold Dissection با تانسیلکتومی به روش Ligasure - صفحه:5-10

  tick  بررسی بیان ژن‌های Runx3 و Cdh1 در بافت سرطانی و سالم بیماران مبتلا به سرطان معده - صفحه:11-19

  tick  مقایسه سطح سرمی ویتامین د در بیماران دچار ایسکمی قلبی با گروه کنترل در بیمارستان قلب شهر همدان - صفحه:20-25

  tick  بررسی ارتباط شدت آکنه با Bmi در زنان - صفحه:26-31

  tick  فراوانی تظاهرات چشمی دربیماران همودیالیزی - صفحه:32-40

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان نسج دندانی از دست رفته بر مقاومت به شکست دندان‌های پرمولر بالای معالجه ریشه شده - صفحه:41-48

  tick  مقایسه میزان چربی، چربی در ناحیه تنه، بافت بدون چربی بدن به همراه نسبت دور کمر به باسن بین افراد دیابتیک نوع 2 و افراد سالم همسان شده با استفاده از روش Bioelectrical Impedance Analysis - صفحه:49-55

  tick  شناسایی سریع باکتری کمپیلو باکتر ژژونی بر اساس واکنش Pcr و ارزیابی حساسیت و اختصاصیت آن - صفحه:56-62

  tick  بررسی تاثیر آموزش توسط داروساز در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی تحت درمان با استاتین ها بر میزان باور بیمار در مورد مصرف صحیح این داروها - صفحه:63-71

  tick  بررسی ترکیبات تری‌هالومتان در تصفیه‌خانه آب عباس‌آباد شهر همدان - صفحه:72-79

  tick  بررسی فراوانی سوء مصرف آمفتامین و مت آمفتامین در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان همدان - صفحه:80-86

  tick  گزارش یک مورد نادرتوده قارچی (آسپرژیلوما) داخل حفره قدیمی سل ریوی - صفحه:87-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved