>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:2


  tick  بررسی میزان تطابق Mtc بدون تزریق با T1 پس از تزریق در تشخیص پلاکهای حاد مولتیپل اسکلروزیس در تصویربرداری تشدید میدان مغناطیسی - صفحه:97-102

  tick  ارزیابی بیان ژن آسپارتیک پروتییناز واکویلی (Vap) در سویه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس منتشر - صفحه:103-109

  tick  مقایسه میزان قند خون در قطع یا عدم قطع قرص متفورمین تا روز عمل جراحی بای پاس عروق کرونر، در بیماران دیابتی تیپ Ii - صفحه:110-117

  tick  تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی موتاسیون در ژن های Gyra و Parc در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری - صفحه:118-125

  tick  اثر دوز های مختلف نیکوتین بر شاخص میتوزی اپی تلیوم مری - صفحه:126-133

  tick  مقایسه اثر درمان ضد کریپتوسپوریدیایی نانوداروی نیتازوکسانید با داروی آزاد در نوزاد موش - صفحه:134-140

  tick  مقایسه یافته های رادیولوژیک در بیماران سل ریوی با اسمیر مثبت و اسمیر منفی - صفحه:141-148

  tick  بررسی آلودگی رسوب خشک اتمسفری هوای شهر همدان به عناصر کبالت، کروم و منگنز - صفحه:149-156

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سنگ های ادراری در شهر همدان - صفحه:157-163

  tick  بررسی عملکرد داروسازان درمورد درخواست داروهای بدون نسخه سرفه ، اسهال و سرماخوردگی در داروخانه های همدان در سال 1394 - صفحه:164-171

  tick  مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچ عصاره های گیاهی اسطوخودوس و مازو بر مخمر کاندیدا آلبیکانس با نیستاتین - صفحه:172-178

  tick  گزارش موردی نادر از افزایش حساسیت وابسته به ژلوفن - صفحه:179-183
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved