>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1387 - دوره:15 - شماره:1


  tick  بررسی شیوع رفتارهای خودکشی در جمعیت شهری کرج در سال 1384 - صفحه:5-10

  tick  بررسی الگو و کیفیت ذهنی خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارتباط آن با صفات شخصیتی - صفحه:11-15

  tick  بررسی تاثیر سه روش دارودرمانی، شناخت درمانی و دارودرمانی توام با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی - صفحه:16-21

  tick  بررسی تاثیر سوفنتانیل تک دوز داخل نخاعی بر طول مدت زایمان و بیدردی زائوهای شکم اول - صفحه:22-26

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر شیاف پروستاگلندین با برهنه کردن پرده ها در نرم کردن سرویکس و کوتاه شدن زمان لیبر - صفحه:27-31

  tick  بررسی مقایسه ای اندازه گیری سریال ارتفاع رحم با اولتراسونوگرافی داپلر در تشخیص عقب ماندگی رشد جنین - صفحه:32-37

  tick  طراحی روشی ساده با راندمان بالا برای تخلیص پروتئین های عمده سفیده تخم مرغ با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یون - صفحه:38-43

  tick  آسیب های مغزی مزمن در بوکسورهای آماتور - صفحه:44-49

  tick  مقایسه میکروسکوپی نقایص سطحی ایجاد شده در فایلهای آریاتک، مایلیفراستنلس استیل و مایلیفر نیکل تیتانیوم قبل و پس از کاربرد آنها - صفحه:50-54

  tick  طراحی و ساخت لوله امپدانس برای تعیین ضریب جذب صوتی برخی مصالح مورد استفاده در کنترل صدا - صفحه:55-61

  tick  گزارش یک مورد تومور اولیه قلب در نوزاد - صفحه:62-65

  tick  گزارش یک مورد تغییرات دیسپلاستیک و بدخیمی های متعدد در بیمار مبتلا به اپیدرمودیسپلازیا وروسیفورمیس - صفحه:66-69

  tick  گزارش یک مورد واسکولیت پری آرتریت ندوزای محدود - صفحه:70-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved