>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:4


  tick  اثر نگهداری بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران بر میزان خونریزی درجراحی ستون فقرات - صفحه:255-262

  tick  مقایسه اثر فریک سولفات و کلرید روی در کنترل خونریزی کبدی با استفاده از یک مدل حیوانی - صفحه:263-270

  tick  بررسی میزان بقا و فاکتورهای موثر بر آن در بیماران جراحی شده سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان - صفحه:271-276

  tick  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره های الکلی گل و ریشه گیاه سیاه گینه روی برخی باکتری های بیماریزای انسانی - صفحه:277-285

  tick  بررسی اثر انفیلتراسیون زیر جلدی کتامین بر کاهش درد پس از عمل در بیماران کاندید سزارین الکتیو تحت بی حسی نخاعی - صفحه:286-293

  tick  بررسی تاثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده - صفحه:294-303

  tick  ارزیابی کارآمدی پیچ جااندازی لوله ای شکل (Tube Reduction Screw; Trs) در جا اندازی شکستگی های مایل تنه ماندیبل: یک مطالعه آزمایشگاهی در ماندیبل لاشه گوسفند - صفحه:304-309

  tick  بررسی روند درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مناطق روستایی استان همدان در سال 1392 - صفحه:310-318

  tick  بررسی غلظت سرب، کادمیوم، مس و منیزیم در منابع آب زیرزمینی دشت رزن - صفحه:319-329

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی کاهش سو مصرف مواد در رانندگان اتوبوس های بین شهری مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:330-340

  tick  بررسی آبگیری لجن فعال فاضلاب شهری با استفاده از فرآیند الکتروفلوتاسیون: بهینه سازی پارامترهای بهره برداری و مصرف انرژی - صفحه:341-349

  tick  بررسی عوامل روانشناختی موثردرفعالیت جسمانی زنان کارمند: کاربرد تیوریهای فرانظری و رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:350-359
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved