>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1385 - دوره:13 - شماره:2


  tick  بررسی شیوع اختلالات سطح سرمی سدیم در بیماران با خونریزی ساب آراکنوئید خودبخودی و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری - صفحه:5-9

  tick  بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیرفعال - صفحه:10-17

  tick  تاثیر تزریق داخل نسجی بوپیواکائین درکاهش درد، تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین در بیماران تحت بی حسی نخاعی - صفحه:18-22

  tick  شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 7-10 ساله استان همدان در سال 1380 برنامه کشوری مبارزه با اختلال های ناشی از کمبود ید - صفحه:23-28

  tick  روند تغییرات شاخص های خونی و کبدی در خلال آلودگی انسان به فاسیولا پس از درمان با تریکلابندازول - صفحه:29-36

  tick  بررسی اثرات قرص سیر بر روی چربیهای سرم - صفحه:37-40

  tick  صدمات ناشی از فلج مغزی اسپاستیک کودکان بر ویژگیهای تعادل دینامیکی - صفحه:41-48

  tick  بررسی غلظت ترانس، ترانس-موکونیک اسید در ادرار کارگران مواجه با بنزن در یک واحد کک سازی - صفحه:49-54

  tick  مقایسه بوپیواکائین -فنتانیل و بوپیواکائین -نئوستیگمین با بوپیواکائین تنها در بلوک کودال در کودکان - صفحه:55-59

  tick  بررسی ارزش تست Crp در تشخیص آپاندیسیت حاد - صفحه:60-63

  tick  تنوع و تراکم بیوآئروسولهای اتاقهای عمل بیمارستان های آموزشی همدان و اثربخشی سیستم های تهویه - صفحه:64-70

  tick  بررسی سرولوژی ویروس سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان همدان - صفحه:71-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved