>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:3


  tick  ارتباط میزان پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا با حوادث قلبی داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار - صفحه:5-9

  tick  مطالعه بیان ژن آنتی ژن اختصاصی پروستات و آنزیم تلومراز و ارتباط آنها با گیرنده های استروئیدی در بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:10-18

  tick  بررسی نتایج بکارگیری هارینگتون راد در درمان کیفوزشوئرمن - صفحه:19-23

  tick  بررسی فراوانی افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان در سال 1385 - صفحه:24-28

  tick  تاثیر ورزش شنا بر استرس اکسیداتیو و شاخص آتروژنیک در خون رت های نر دیابتیک - صفحه:29-35

  tick  بررسی سرطان سلول قاعده ای در نواحی پوشیده و غیرمعمول بدن در بیماران بیوپسی شده در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز (84-1371) - صفحه:36-39

  tick  بررسی اثرات هورمون رشد بر اختلالات ایجاد شده در فعالیت بافت بیضه موش صحرایی توسط داروی متوتراکسات - صفحه:40-47

  tick  بررسی بیان وضعیت کاتپسین D در سرطان اولیه پستان و ارتباط آن با عوامل موثر در پیش آگهی - صفحه:48-53

  tick  بررسی فراوانی ژن مقاومت به متی سیلین (Mec-A) در سویه های مختلف استافیلوکوک اورئوس با Pcr و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آن - صفحه:54-58

  tick  بررسی بیضه های آتروفیک ناشی از واریکوسل با سونوگرافی داپلکس - صفحه:59-61

  tick  بررسی علل عفونت های باکتریال در بیماران دچار سوختگی بستری در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان طی سالهای 84-1383 - صفحه:62-66

  tick  بررسی انتشار سیلیس آزاد در هوای کارگاه های سنگ کوبی منطقه ازندریان همدان به روش پراکنش اشعه ایکس - صفحه:67-73

  tick  گزارش دو مورد نادر بیماری گرانولوماتوز مزمن در افراد بالغ - صفحه:74-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved