>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:3


  tick  بررسی مقایسه ای اثر فنلین، ویتاگنوس و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی - صفحه:171-176

  tick  مقایسه تاثیر دو روش استقرار لایه لایه و دو روش نوردهی بر ریزنشت کامپوزیت در ترمیم های کلاس یک - صفحه:177-184

  tick  اثر یک برنامه تمرینی در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان یایسه مبتلا به سرطان پستان - صفحه:185-195

  tick  کلونینگ و بررسی بیان ژن کد کننده Bmp-2 انسانی در باکتری E. Coli به منظور تولید یک داروی نوترکیب - صفحه:196-202

  tick  مقایسه فراوانی بیان بیومارکرهای Ki-67، P53، Bcl-2 و Her2-Neu در گریدهای کارسینوم پروستات - صفحه:203-210

  tick  بررسی وضعیت آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر 10 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان در سال 1392 - صفحه:211-217

  tick  بررسی خطای تجمعی بازسازی رنگ در مراحل رنگ گیری تا ساخت روکش Pfm در دانشجویان دندانپزشکی همدان - صفحه:218-224

  tick  بررسی تغییرات چشمی دربیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:225-230

  tick  بررسی میزان مواجهه فردی با ترکیبات Btex در سفره خانه های سنتی شهر همدان در سال 1392 - صفحه:231-239

  tick  گزارش یک مورد همانژیوم مهاجم مهره T7 با علایم میلوپاتی - صفحه:240-244

  tick  گزارش یک مورد ترومبوآمبولی ریه همراه با سل ریوی اسمیر مثبت - صفحه:245-250

  tick  سندرم ریخنر هانارت (تیروزینمی تیپ 2) یک گزارش موردی از تاخیر تشخیص با ضایعات هایپرکراتوتیک دست و پا - صفحه:251-254
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved