>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1384 - دوره:12 - شماره:4


  tick  مقایسه حساسیت و ویژگی سیتولوژی و اندازگیری فعالیت تلومراز در ادرار به روش Trap Assay جهت تشخیص سرطان مثانه - صفحه:5-10

  tick  بررسی رابطه هموسیستئین پلاسما با استروک مغزی - صفحه:11-16

  tick  بررسی ارتباط لپتین با عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر در بیماران مبتلا به دیابت نوع Ii در مقایسه با افراد غیر دیابتی - صفحه:17-22

  tick  طیف جهش های ژن کانکسین 26 در جمعیت ناشنوایان غیر سندرمیک استان همدان - صفحه:23-27

  tick  شناسایی اپی توپهای سلولهای Cd4+T در پروتئین ترشحی Mpb51 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در موشهای C57bl/6 - صفحه:28-35

  tick  مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات ملانوسیتی در شهرستان همدان در سال 1380 - صفحه:36-39

  tick  بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در ورزشکاران مصرف کننده استروئیدهای آنابولیک - صفحه:40-44

  tick  مقایسه اثر پرومتازین با پلاسبو در کاهش میزان استفراغ بعد از بیهوشی عمومی جهت عمل سزارین - صفحه:45-48

  tick  بررسی ارزش تشخیصی آنتی ژن B و آنتی ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش دات بلاتینگ - صفحه:49-54

  tick  بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و رعایت اصول کنترل عفونت در دستگاههای رادیوگرافی موجود در مراکز دندانپزشکی شهر همدان - صفحه:55-59

  tick  گزارش یک مورد موکسل کونکابولوزا - صفحه:60-63

  tick  گزارش یک مورد پایش حین جراحی ستون فقرات با استفاده از پتانسیل های برانگیخته جسمی-حسی - صفحه:64-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved