>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:3


  tick  بررسی اثر درمانی ترکیب گلوکز، انسولین ، پتاسیم (Gik) و تاثیر آن بر روی سطوح خونی Nt.Pro Bnp و Hs.Crp در بیماران نارسایی حاد قلبی - صفحه:177-183

  tick  مقایسه درمان دارویی متوالی با رژیم سه دارویی استاندارد ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیس پپسی - صفحه:184-193

  tick  بررسی تاثیر واکسن ب.ث.ژ در بدو تولد بر مثبت شدن تست پوستی توبرکولین در کودکان - صفحه:194-200

  tick  بررسی رابطه بین دانسیته استخوانی حاصل ازCone-Beam Computed Tomography با میزان ثبات اولیه ایمپلنت دندانی - صفحه:201-206

  tick  تاثیر رتینوییک اسید تمام ترانس و ترکیب آن با سیس پلاتین بر روی بقا رده سلولی سرطان معده(Ags) - صفحه:207-214

  tick  بررسی اثرداروهای آنتی رترو ویرال بر شیوع ضایعات دهانی در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی - صفحه:215-222

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ Hsp72 کورتیزول و کراتین کیناز خون - صفحه:223-231

  tick  بررسی فراوانی سوزش سردل و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:232-239

  tick  بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست سه نوع پست مختلف در بازسازی دندانهای اینسایزور شیری به شدت تخریب شده - صفحه:240-246

  tick  بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (Pai-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E - صفحه:247-255

  tick  گزارش یک مورد پسودوتومور اربیت با علایمی شبیه به سلولیت اربیت - صفحه:256-259

  tick  گزارش یک مورد نیوپلاسم درون ریز متعدد نوع Iia با همراهی سندرم کوشینگ - صفحه:260-265
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved