>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:3


  tick  ارزیابی فرآیند تکثیرسلولی فولیکولهای تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی Pcna در رت های هیپوتیرویید - صفحه:5-15

  tick  مقایسه فراوانی بیان مارکرهای P53 و Ki-67 در انواع هیستولوژیک کارسینوم سلول بازال - صفحه:16-22

  tick  بررسی وضعیت سو مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان - صفحه:23-29

  tick  بررسی عوامل موثر بر سختی درمان ارتودنسی کانین نهفته ماگزیلا با کمک تصاویر Cone Beam Computed Tomography - صفحه:30-35

  tick  بررسی فراوانی حاملین استافیلوکوک طلایی در بینی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:36-40

  tick  تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس - صفحه:41-48

  tick  ارتباط تعداد گام روزانه با عوامل آنتروپومتریکی خطرزای بیماری های قلبی عروقی مردان میانسال همدانی - صفحه:49-56

  tick  بررسی تاثیر ضدعفونی کننده های شیمیایی بر خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرماپخت - صفحه:57-60

  tick  بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان عمومی شهر همدان - صفحه:61-66

  tick  بررسی فراوانی آلودگی انسان، دام و طیور به کریپتوسپوریدیوم در شهرستان همدان و حومه در طی سالهای 1390- 1385 - صفحه:67-74

  tick  گزارش یک مورد نادر از بروز هم زمان کارسینوم پاپیلاری تیرویید و کارسینوم سلول کلیه - صفحه:75-77

  tick  گزارش یک مورد فاسیولیازیس با تب، شکم درد و زردی - صفحه:78-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved