>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1383 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر هیپوترمی متوسط بر محور رنین-آنژیوتنسین-آلدوسترون در موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر - صفحه:5-9

  tick  تاثیر ترکیب جدیدی از کمپلکس مس فنانترولین بر میزان هورمون تستوسترون و اثرات ضد باروری آن در موشهای نر بالغ نژادBalb/C - صفحه:10-14

  tick  تغییرات شاخصهای کارکرد کلیوی در کارگران شاغل در پمپ بنزین ها با توجه به چند شکلی ژنتیکی آنزیمهایGstmiو Gstti - صفحه:15-21

  tick  بررسی درگیریهای چشمی در28 بیمار مبتلا به سندرم بهجت - صفحه:22-25

  tick  بررسی میزانB-Hcg ترشحات واژینال بعنوان روشی جهت تشخیص پارگی زودرس پرده های جنینی - صفحه:26-30

  tick  بررسی اثر کربوهیدرات تکمیلی با نمایه گلیسمی متفاوت، قبل از شروع فعالیت ورزشی بر زمان بروز خستگی و توان هوازی ورزشکاران استقامتی - صفحه:31-36

  tick  بررسی نتایج اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در شبکه های بهداشت و درمان استان همدان81-1379 - صفحه:37-43

  tick  بررسی فراوانی درماتیت کهنه در کودکان زیر 2 سال مهد کودک شهر همدان طی سالهای81-1380 - صفحه:44-46

  tick  بررسی میزان شیوع دیسپپسی در روستاهای شهرستان همدان در سال1381 - صفحه:47-50

  tick  بررسی رابطه عفونت ادراری با زایمان زودرس - صفحه:51-54

  tick  اپیدمیولوژی آسکاریازیس و تعیین شدت آلودگی آن در شهر همدان در سال1380 - صفحه:55-60

  tick  درمان آندوسکوپیک یک مورد موکوسل سینوس فکی - صفحه:61-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved