>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1382 - دوره:10 - شماره:4


  tick  مطالعه اثر ضدباروری یک مشتق جدیدNifedipine در موشهای صحرائی نر بالغ - صفحه:5-10

  tick  بررسی اثر دستکاری سیستم دهلیزی در تعادل دینامیکی بیماران ایدیوپاتیک اسکولیوسیز تحت ورزش درمانی در مقایسه با بیماران بدون رژیم درمانی و افراد سالم - صفحه:11-17

  tick  بررسی نقش آسپیراسیون سوزنی باریک با کمک سونوگرافی در تشخیص توده های کبدی در هشتاد بیمار - صفحه:18-20

  tick  تأثیر عنصر روی بر زنده بودن و شکل ظاهری سلولهای رده لنفوئیدیMolt-4 - صفحه:21-25

  tick  فراوانی محدودیت حرکتی دردناک شانه بدنبال گچ گیری بلند اندام فوقانی - صفحه:26-30

  tick  بررسی کارآیی هاضم هوازی در تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان - صفحه:31-37

  tick  بررسی عوامل پاتولوژیک دوران کودکی و اختلال مصرف مواد بین سنین 20-30 سالگی در شهر تهران - صفحه:38-42

  tick  میزان افت هموگلوبین در اعمال جراحی زنان و زایمان. آیا اندازه گیری روتین آن روز بعد از عمل ضروری است ؟ - صفحه:43-46

  tick  In Vitroاثر زردچوبه، هل و زنجبیل بر روی واکنش گلیکه شدن آلبومین بصورت - صفحه:47-50

  tick  تظاهرات رادیوگرافیک سل ریوی در مسلولین خلط مثبت شهرستان رفسنجان - صفحه:51-54

  tick  بررسی وضعیت و عوامل موثر در حفاظت شنوایی کارگران صنایع بزرگ شهر همدان در سال 1380-81 - صفحه:55-58

  tick  گزارش سه مورد دیستروفی عضلانی امری - دریفوس در یک خانواده - صفحه:59-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved