>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1383 - دوره:11 - شماره:3


  tick  بررسی های رژیم های شیمی درمانی استئوسارکوم و نتایج درمان آن در بیمارستان امید مشهد - صفحه:5-11

  tick  رابطه آفازی و توپوگرافی قلمرو عروقی مغز - صفحه:12-15

  tick  بررسی نقش مهارکننده انتخابی سنتز اکسید نیتریک (L-Name) بر پیشگیری از اعتیاد به مرفین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:16-23

  tick  مقایسه تعیین سن حاملگی از طریق اندازه گیری طول اندازه گیری طول استخوان فمور، طول استخوان اسکاپولا، قطر بین آهیانه ای و قطر دور شکم به روش سونوگرافی در دو مدل تک شاخصی و چند شاخصی - صفحه:24-27

  tick  همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان همدان در سال 1380 - صفحه:28-36

  tick  Dalaireبررسی میزان خطا در تعیین نقاط سفالومتریک آنالیز - صفحه:37-41

  tick  مطالعه اثر ضد باکتریایی 4 عصاره گیاهی دارچین، زیره سیاه، رازیانه و شوید بر روی هلیکوباکترپیلوری به روش دیسک دیفیوژن و فلوسیتومتری - صفحه:42-47

  tick  مطالعه هیپوکلسمی اولیه در نوزادان بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:48-52

  tick  بررسی اثر پیشگیری کننده Quercetin به عنوان یک فلاونوئید بر زخم زایی استیل سالیسیلیک اسید در مخاط معده موش صحرایی - صفحه:53-58

  tick  مقایسه پاسخ به درمانهای طبی درد پاشنه در افراد واجد و فاقد خار پاشنه در سنین 20 تا 60 سال - صفحه:59-61

  tick  گزارش یک مورد Prtcutaneous Transluminal Septal Myocardial Ablation در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک - صفحه:62-64

  tick  گزارش سه مورد دیس پلازی کندرواکتودرمال (سندرم الیس- وان کرولد) - صفحه:65-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved