>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1380 - دوره:8 - شماره:3


  tick  بررسی ارتباط بین افزایش Qt Dispersion و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به ... - صفحه:5-8

  tick  جستجوی آنتی بادیهای ضد آنتی ژنهای گروه یک Hla در سرم زنان باردار و چگونگی تغییرات ... - صفحه:9-13

  tick  بررسی اثرات موگادون (Mogadon) در درمان اسپاسم شیرخواران - صفحه:14-19

  tick  بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول به تفکیک Ldl و Hdl در بیماران با استروک... - صفحه:20-24

  tick  بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی عصاره سیر داخل صفاقی بر کبد موش صحرایی - صفحه:25-31

  tick  بررسی ارتباط فعالیت لیکن پلان و اجسام سیوات - صفحه:32-35

  tick  مطالعه وضعیت آلودگی به انگلهای روده ای در دانش آموزان ابتدائی و راهنمایی روستاهای... - صفحه:36-41

  tick  تعیین مقدار فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار از سال 77 لغایت78 - صفحه:42-47

  tick  فراوانی سل ریوی خلط مثبت در زندانیان ندامتگاه مرکزی همدان در سال 78-1377 - صفحه:48-52

  tick  پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان همدان در سال1375 - صفحه:53-58

  tick  بررسی کاربرد زئولیت کلینوپتی لولایت منطقه سمنان در حذف ازت آمونیاکی از آبهای آلوده - صفحه:59-68

  tick  بررسی بروز حوادث در دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرستان همدان در سال تحصیلی 78-1377 - صفحه:69-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved