>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1381 - دوره:9 - شماره:4


  tick  تعیین الگوی آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری جداشده از بیماران مبتلا به اولسر پپتیک به روش ایمنوبلاتینگ - صفحه:5-10

  tick  بررسی مقایسه ای اثر لیدوکائین، فنتانیل و پلاسبو بر تغییرات همودینامیک به دنبال ساکشن لوله... - صفحه:11-17

  tick  بررسی میزان پاسخ به اینداکشن در رابطه با بیشاپ اسکور سرویکس در بارداری ترم - صفحه:18-22

  tick  مقایسه فعالیت ضد باکتریایی روغن اسانسی تیموس و آمپیسیلین در شرایط اینویترو - صفحه:23-30

  tick  بررسی اثر کاپتوپریل بر پاسخدهی عروق مزانتر به آنژیوتانسین I پس از القاء پرفشاری خون... - صفحه:31-37

  tick  مقایسه درمان واژینیت تریکومونایی با دو روش درمانی یک روزه و هفت روزه قرص مترونیدازول - صفحه:38-42

  tick  بررسی مقایسه ای آلاینده های مهم خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی و دیزلی - صفحه:43-49

  tick  میزان شیوع باروری و سایر خصوصیات کیستهای هیداتیک در دامهای کشتاری شهر همدان در سال1377 - صفحه:50-55

  tick  رابطه فعالیتهای بدنی بزرگسالان در اوقات فراغت با بهره گیری از خدمات بهداشتی درمانی در شهر اهواز - صفحه:56-60

  tick  بررسی روند افزایش وزن در کودکان 24- 0 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی... - صفحه:61-64

  tick  بررسی مولکولی جهش های ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش غیر رادیواکتیو... - صفحه:65-70
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved