>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1389 - دوره:17 - شماره:4


  tick  تعیین هویت انگل لیشمانیا با استفاده از تکنیک Pcr - Rflp در لام های رنگ آمیزی شده مربوط به بیماران و جوندگان مخزن لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان - صفحه:5-9

  tick  بررسی وضعیت پریودنتال و دندانی بیماران همودیالیزی و مقایسه آن با افراد سالم - صفحه:10-16

  tick  بررسی همبستگی بین پلی مورفیسم G>C 915 ژن Tgf - B1 با عفونت مزمن هپاتیت C - صفحه:17-24

  tick  بررسی عملکرد فرایند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی - صفحه:25-33

  tick  بررسی پیامدهای ناشی از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرمان طی سالهای 88 -82 - صفحه:34-38

  tick  بررسی میزان عفونت بعد از استرناتومی خط وسط به دنبال اعمال جراحی قلب - صفحه:39-42

  tick  بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش قلب بیمارستان اکباتان شهر همدان - صفحه:43-49

  tick  بررسی حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از پامیس اصلاح شده با مس - صفحه:50-56

  tick  بررسی نقش سونوگرافی تکمیلی در تشخیص سرطان پستان - صفحه:57-60

  tick  ارتباط روزه داری در ماه مبارک رمضان با تغییرات نزدیک بینی چشم - صفحه:61-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved