>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1388 - دوره:16 - شماره:3


  tick  مقایسه سطح سیتوکاین های Il-5 ، Il-10 ، Il-12 و Il-18 مترشحه از سلول های Pbmc در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی بهبود یابنده و غیر بهبود یابنده - صفحه:5-11

  tick  تأثیر ژنوتیپ های پلی مورفیسم 61968t>C ژن گیرنده ویتامین D در سرطان روده بزرگ - صفحه:12-15

  tick  بررسی پلی مورفیسم اینترون 3 ژن P53 در نمونه های سرطانی پستان در اصفهان - صفحه:16-20

  tick  بررسی اثر تجویز شیاف ایندومتاسین در کاهش مصرف مخدرها بعد از جاندازی شکستگی کالیس - صفحه:21-26

  tick  بررسی فراوانی مول هیداتیفرم و برخی عوامل خطر مرتبط با آن - صفحه:27-32

  tick  بقای 5 ساله بیماران سکته قلبی ساکن بندر بوشهر - صفحه:33-37

  tick  پهنه بندی کیفی آب رودخانه دره مرادبیک همدان بر اساس شاخص Nsfwqi و بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی - صفحه:38-43

  tick  ارزیابی اثر برنامه واکسیناسیون دام ها علیه تب مالت بر میزان بروز انسانی آن در استان همدان از سال 1381 لغایت 1387 - صفحه:44-48

  tick  گزارش یک مورد نادر کیست درموئید خوش خیم عفونی در سنین یائسگی - صفحه:49-51

  tick  گزارش یک مورد پارزی ناشی از زوستر در یک زن مبتلا به دیابت 72 ساله - صفحه:52-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved