>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1387 - دوره:15 - شماره:3


  tick  بررسی بیان موتاسیون های P53 و Her-2/Neu در بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری - صفحه:5-10

  tick  تعیین ژنوتیپ سوشهای هلیکوباکتر پیلوری جداشده از بیماران مبتلا به زخم معده یا بدون زخم معده بر اساس الگوی Rflp-Pcr ژنهای Ureab, Vaca و Caga - صفحه:11-17

  tick  مقایسه تغییرات نشانگرهای زیستی آنتی ژن کارسینوژن جنینی، قطعه محلول سیتوکراتین 19 و آنزیم تلومراز در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان یاخته های کوچک و غیرکوچک ریه - صفحه:18-24

  tick  بررسی و مقایسه اثرات ضد تشنجی گیرنده های آدنوزینی A1 در ناحیه Ca1 هیپوکمپ بر شدت تشنجهای ایجاد شده به روش کیندلینگ الکتریکی آمیگدال و قشر انتورینال موش صحرایی - صفحه:25-32

  tick  تأثیر پرفشاری خون مدل رنوواسکولار بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی - صفحه:33-39

  tick  اثر مرفین بر حملات صرعی ایجاد شده بوسیله مایع مغزی نخاعی با منیزیم کم در هیپوکامپ کامل موش - صفحه:40-47

  tick  بررسی تأثیر بلوک عصب پودندال بر کاهش درد بعد از هموروئید کتومی - صفحه:48-51

  tick  ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در یک خودروسازی - صفحه:60-66

  tick  بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه های شهر تهران از مهارت های زندگی - صفحه:67-72

  tick  اریتما مارژیناتوم علامتی ناشایع از اولین تظاهر بیماری کاوازاکی - صفحه:73-76

  tick  گزارش یک مورد از توموهای گرد در رتین به همراه هامارتومای بینی در یک بیمار مبتلا به توبروزاسکلروزیس - صفحه:77-82

  tick  اثربخشی مداخله آموزشی- روانشناختی کوتاه (روش آموزش خود- تدبیری و اصلاح رفتار) در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریه
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved