>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:3


  tick  نگاشت سیستماتیک روش‌شناسی تحقیقات در حوزۀ تجارت الکترونیک - صفحه:435-455

  tick  مدل‎سازی عوامل اثرگذار بر دسترسی فیزیکی به رایانه و اینترنت با استفاده از شبکه‎‌های عصبی ـ فازی تطبیقی - صفحه:451-566

  tick  ارائۀ نوعی سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (مطالعۀ موردی: زمان‌بندی در زنجیرۀ تامین) - صفحه:455-476

  tick  کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده - صفحه:477-498

  tick  بررسی روند کسب‌و‌کار الکترونیکی با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در سال‌های 1980 تا 2015 - صفحه:499-518

  tick  تحلیل ابعاد نوآوری باز مبتنی بر توسعۀ فناوری اطلاعات در شرکت‏های دانش‌بنیان‌: تلفیق Bsc، Fanp و Dematel - صفحه:519-540

  tick  طراحی نوعی سیستم خبره برای برون‌سپاری در سازمان‌های حاکمیتی - صفحه:567-590

  tick  طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک ایران - صفحه:591-620

  tick  تاثیر مهارت‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد سازمان یاد‏گیرنده در شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای فنی و کشاورزی استان اصفهان - صفحه:621-643
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved