>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر کارکردهای سامانۀ مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان بر رضایت و وفاداری الکترونیک (مطالعۀ موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‎کالا) - صفحه:645-662

  tick  ارائۀ مدلی برای بیشینه‎سازی سود بر مبنای تصمیمات طبقه‌بندی محصول و تخصیص فضا با رویکرد داده‎کاوی - صفحه:663-680

  tick  بررسی تاثیر همسویی راهبردهای زنجیرۀ تامین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی بر عملکرد مدیریت زنجیرۀ تامین (مطالعۀ موردی: شرکت‏های تولیدی استان خوزستان) - صفحه:681-710

  tick  ارائۀ چارچوبی برای اصلاح نرخ حق بیمه در رشتۀ بدنۀ اتومبیل با استفاده از مدل شبکه‏ های عصبی (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ آسیا) - صفحه:711-732

  tick  شناسایی راهکار‌های موثر در افزایش اثربخشی اطلاعاتی وبگاه هتل ها (مطالعۀ موردی: هتل‌های برتر شهرهای گردشگرپذیر کشور) - صفحه:733-750

  tick  نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر کیفیت دانش سازمانی و عملکرد نوآورانه - صفحه:751-770

  tick  آیندۀ صنعت نرم‌افزار در ایران با رویکرد توسعۀ سناریو - صفحه:771-790

  tick  طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه‌های آموزشی برای اندازه‌گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار - صفحه:791-810

  tick  ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و اقدام برای تجارت الکترونیک در شرکت لبنیاتی رامک شیراز - صفحه:811-832

  tick  اهمیت فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال و ارائۀ راهبرد‎های ممکن با استفاده از سیستم‎های قاعده ‎بنیان فازی - صفحه:833-852
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved