>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر تمایلات رفتاری کاربران وب سایت های خبرگزاری اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان) - صفحه:473-492

  tick  بررسی تاثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر فرایندهای دانش در دادگستری شهر اراک - صفحه:493-510

  tick  طراحی سیستم خبره فازی برای مدیر عالی حریم‌خصوصی در حوزۀ تبادلات الکترونیکی دولت و کسب‌وکارها - صفحه:511-530

  tick  بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی کاربران در رضایت آنها از بانکداری همراه در ایران - صفحه:531-552

  tick  بررسی نقش اینترنت اشیاء در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد) - صفحه:553-572

  tick  ارائۀ سامانۀ پشتیبان تصمیمِ مکان یابی برای کسب وکارهای جدید؛ موردکاوی مکان یابی واحد اسباب بازی - صفحه:573-594

  tick  تبیین مدل انتخاب کارکنان در شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات - صفحه:595-614

  tick  رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی میان سازمان های دولتی حوزه فناوری اطلاعات - صفحه:615-634

  tick  بررسی تطبیقی عناوین درس های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر دنیا - صفحه:635-654

  tick  ارائه الگویی از عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتری در بخش تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: سایت‌های تخفیف گروهی در ایران) - صفحه:655-674

  tick  یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعات بین سازمانی: ارائه مدلی برای شناخت دامنه مسئله یکپارچه‌سازی - صفحه:675-696
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved