>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:2


  tick  امکان‎سنجی پیاده‎سازی و اجرای سیستم های برنامه‎ریزی منابع سازمان (Erp) (شاهد تجربی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری) - صفحه:161-186

  tick  بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر) - صفحه:178-208

  tick  بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر Ict روستایی بر رضایت مندی مشتریان (مطالعه موردی: دفاتر Ict روستایی گیلان) - صفحه:209-228

  tick  بررسی شبکه های همکاری نویسندگی در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از روش‎های شبکه های اجتماعی - صفحه:229-250

  tick  شناسایی و بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری پیشرو (بانکداری خصوصی و دولتی) - صفحه:251-266

  tick  به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی خودسامانده اصلاح‌شده در تعیین سطح سرآمدی شرکت‌های پتروشیمی کشور - صفحه:267-284

  tick  تاثیر کیفیت طراحی وب‎سایت های خبری بروفاداری و تبلیغات توصیه-ای الکترونیکی (مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران) - صفحه:285-306

  tick  طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی‎های کسب‎وکار با استفاده از روش فراترکیب - صفحه:307-332

  tick  تحلیل مشکلات شعب بانک آینده در سراسر کشور با استفاده از روش داده‎کاوی - صفحه:333-350
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved