>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:3


  tick  تبیین تاثیرات گسترش نفوذ Ict بر توسعه اجتماعی - صفحه:1-24

  tick  بررسی امنیت در سیستم‎های اطلاعاتی توسعه‎یافته با روش معماری سرویس گرا(Soa) - صفحه:25-42

  tick  شناسایی، طبقه‎بندی و اولویت‎بندی ابزارهای اشتراک‎گذاری دانش در عرصه مدیریت پروژه - صفحه:43-62

  tick  مدلی برای اولویت‎دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک سپه) - صفحه:63-82

  tick  ارایه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از سازوکار داستان سرایی در مدیریت چرخه حیات پروژه - صفحه:83-104

  tick  پذیرش فناوری دورکاری در سازمان‎های شهر تهران: تبیین نقش نفوذ اجتماعی، انگیزش و شرایط تسهیل‎گر - صفحه:105-122

  tick  بررسی تاثیر فناوری‎های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت‎های خدماتی: پیمایشی پیرامون مهندسان مشاورنقشه‎بردار - صفحه:123-146

  tick  سنجش اثر توسعه‎یافتگی Ict بر تقاضای سرویس‌ها و زیرساخت‌های Ict در سطح کشور: مطالعه بین استانی با رویکرد پانل دیتا - صفحه:147-168

  tick  طبقه‎بندی مدل‎های کسب‎وکار وب 2.0 و ارتباط آن با ویژگی‎های وب 2.0 - صفحه:169-190

  tick  بررسی مدل‎های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارایه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‎های تهران) - صفحه:191-202

  tick  طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تخصیص نیروی انسانی (مطالعه موردی: پروژه‌های تدوین بسته‌های نرم‌افزاری) - صفحه:203-222

  tick  شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه‎های تخفیف گروهی در ایران - صفحه:223-240
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved