>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1395 - دوره:21 - شماره:5


  tick  بررسی فراوانی استئوپروز و استئوپنی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط مارکرهای بیوشیمیایی با نتایج دانسیتو متری استخوان در بیماران تالاسمی در سنندج - صفحه:1-7

  tick  تاثیر بازتوانی قلبی بر روی شاخص سلامت جسمی و روحی در بیماران سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروهی - صفحه:8-19

  tick  بررسی اثر سلژیلین بر کلستاز کبدی ایجاد شده ناشی از انسداد مجرای صفراوی در موش صحرایی - صفحه:20-30

  tick  ارتباط ویتامین D دریافتی با قند خون ناشتا وHba1c در بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:31-40

  tick  بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی پیاز بر پارامترهای بیوشیمیایی و مرفومتری کلیه موشهای در معرض فرمالدئید - صفحه:41-49

  tick  بررسی فراوانی ایزوله های مایکوباکتریومهای غیر توبرکلوزیس، جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان - صفحه:50-59

  tick  ارتباط سطح هموگلوبین مادری در سه ماهه ی اول بارداری با زایمان زودرس - صفحه:60-68

  tick  بررسی وضعیت انتروتوکسین های تولید شده توسط باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس در استان اصفهان در تابستان سال 1394 - صفحه:69-80

  tick  تاثیر استفاده غیرایمن و مفرط تلفن‌ همراه بر کیفیت خواب - صفحه:81-90

  tick  تبیین موانع درمان بی خوابی از دیدگاه بیماران: یک مطالعه کیفی - صفحه:91-100

  tick  بررسی گزارشات ارسال شده به واحد ثبت عوارض جانبی داروها در معاونت غذا و دارو استان کردستان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 و 1393 - صفحه:101-107

  tick  گزارش یک مورد بیمار با توده شکمی و ترومبوسیتوپنی (طحال اکتوپیک ) در بیمارستان توحید سنندج - صفحه:108-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved