>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1395 - دوره:21 - شماره:6


  tick  بررسی میزان بروز اقدام به خودکشی و خودکشی موفق بر حسب اقلیم‌های هفت‌گانه ایران طی سالهای 1393–1380:یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل - صفحه:1-15

  tick  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه بر تست‌های عملکردی کبد، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سیستم انعقادی در موش صحرایی نر - صفحه:16-26

  tick  تاثیر 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان مهره‌های کمری و استخوان ران زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان - صفحه:27-35

  tick  هزینه تمام شده مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های تحت پوشش آن در استان کردستان در سال 1393 - صفحه:36-43

  tick  تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، واسپین و سرم آمیلوئیدی A زنان یائسه مبتلا به سندروم متابولیک - صفحه:44-54

  tick  بررسی فراوانی آسیب‌های منیسک، رباط‌ ها و سایر ضایعات غیرطبیعی زانو در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز Mri شهید قاضی سنندج - صفحه:55-63

  tick  بررسی فراوانی آلل‌ های ژن Van در میان سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس - صفحه:64-71

  tick  تاثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پای ورزشکاران پسر دانشگاهی - صفحه:72-82

  tick  بررسی مقایسه ای ایندکس های داپلر کلیه قبل و بعد از انجام سنگ شکنی خارج بدنی به وسیله امواج شوکی در کلیۀ طرف مقابل - صفحه:83-88

  tick  تاثیر ویتامین D همراه با تمرین مقاومتی بر شاخص های التهاب سیستمیک در مردان تمرین نکرده - صفحه:89-98

  tick  اثر تقویت عضلات خلفی – خارجی هیپ در آب بر شدت درد و عملکرد زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:99-109

  tick  خشونت های جسمی، جنسی و عاطفی در میان زنان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز - صفحه:110-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved