>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1396 - دوره:22 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر آلوپورینول بر نوروتوکسیسیتی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های Pc12 - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (Ivf) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین - صفحه:11-24

  tick  بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در شهر سنندج در سال 1393 - صفحه:25-35

  tick  تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (Pnf) بر سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:36-42

  tick  مقایسه بیان Bax در کارسینوم پاپیلری و پاپیلری میکروکارسینوم تیرویید و ارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش آگهی - صفحه:43-49

  tick  مقایسه‌ی ناهنجاری‌ های عضلانی اسکلتی دانش ‌آموزان چاق سیبی و گلابی شکل - صفحه:50-60

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک سندرم روده تحریک پذیر و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج در سال 93-1392: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت - صفحه:61-71

  tick  تاثیر گرمادرمانی موضعی قسمت خلفی قفسه سینه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد: یک کارآزمایی بالینی شاهد دار دو سوکور - صفحه:72-81

  tick  اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+ تعادلی) بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی - صفحه:82-92

  tick  بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش ‌های نژاد Nmri تیمار شده با سدیم‌ آرسنیت - صفحه:93-106

  tick  پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و Crp به 8 هفته تمرینات مقاومتی دایره ای با فواصل استراحتی متفاوت - صفحه:107-119

  tick  تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان Mir-499 و ژن Sox6 عضلات اسکلتی تند و کندانقباض - صفحه:120-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved