>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1395 - دوره:21 - شماره:2


  tick  بررسی اثر بخشی ممانتین به عنوان داروی کمکی در درمان اختلال دوقطبی: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور - صفحه:1-10

  tick  بررسی تاثیر لایه ی اپی تلیال و اسفنجی بر میزان شفافیت پرده ی آمنیون برای پیوند به عنوان جایگزین در مهندسی بافت قرنیه - صفحه:11-21

  tick  بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی - صفحه:22-33

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول - صفحه:34-42

  tick  اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین در موش های صحرائی نر: نقش مسیر نیتررژیک - صفحه:43-52

  tick  تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش‌های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین - صفحه:53-64

  tick  ارزیابی مقایسه ای اثر مواد ضدعفونی کننده تغییر یافته روی سلولهای یوکاریوتی جلبکی و کپکی - صفحه:65-74

  tick  تاثیر متقابل ورزش و ملاتونین در یادگیری و حافظه فضایی موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:75-84

  tick  بررسی خواص انتی باکتریال عصاره های الکلی و روغنی پروپولیس تولید شده در استان کردستان بر روی استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، استرپتوکوک موتانس و انتروباکتر آئروژنز - صفحه:85-93

  tick  اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در توان باروری اسپرم‌های اپیدیدیمی موش - صفحه:94-102

  tick  بررسی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر برخی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح سرمی هورمونهای جنسی زنان غیر ورزشکار - صفحه:103-111

  tick  برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب - صفحه:112-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved