>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1395 - دوره:21 - شماره:4


  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های ایران با استفاده از پرسشنامه Ghq-28 : مطالعه متا آنالیز - صفحه:1-16

  tick  اثر مکمل سازی کراتین بر فاکتورهای دخیل در فرایند آپوپتوز (Bax، Bcl-2) و نسبت آنها در ورزش مقاومتی حاد مردان میانسال - صفحه:17-28

  tick  تعیین ژنوتایپ Mef ایزوله های استر پتوکوک بتا همولیتیک گروه A جدا شده از بیماران شهر سنندج - صفحه:29-40

  tick  بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی دارچین در موش صحرایی - صفحه:41-48

  tick  پاسخ الکترومایوگرافی عضلات وستوس به اغتشاش وضعیتی دینامیک در ورزشکاران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:49-60

  tick  بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در مقایسه با تمرینات عصبی- عضلانی بر تعادل پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران مبتلابه ناپایداری عملکردی مچ پا - صفحه:61-72

  tick  بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ حین تکلیف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار - صفحه:73-82

  tick  مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق - صفحه:83-93

  tick  مقایسه توانایی عملکردی زانو و کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک در زنان هندبالیست سالم و مبتلا به درد پاتلوفمورال - صفحه:94-106

  tick  مقایسه اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با سرعت عادی در افراد مبتلا به زانوی عقب رفته و افراد سالم - صفحه:107-117

  tick  طراحی یک سیستم خبره جهت شناسایی بیماریهای قلبی با استفاده از الگوریتم‌ فازی - صفحه:118-131

  tick  بهینه سازی Registry (نظام ثبت اطلاعات بیماران) دیالیز خونی در سطح کشور - صفحه:132-140
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved