>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1392 - دوره:18 - شماره:3


  tick  بررسی نیمرخ شخصیتی، هوشی و هیجانی در اختلال شخصیت مرزی - صفحه:1-12

  tick  اثر گیاه خرزهره، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک بر روی گونه های انگل جلدی لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر روند ایجاد ضایعه در موش سوری - صفحه:13-19

  tick  درصد پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات سلامت توسط مردم در استان کردستان در سال 1388 - صفحه:20-28

  tick  شناسایی سویه‌های اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک با استفاده از روش Real-Time Pcr در کودکان زیر 2 سال شهر شیراز - صفحه:29-38

  tick  بررسی مقدار جوش شیرین و نمک در انواع نان در نانوایی‌های استان کردستان در سالهای 1389ـ1387 - صفحه:39-46

  tick  بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTsh ، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر - صفحه:47-54

  tick  اثر دونپزیل بر علایم قطع مصرف مرفین در موش صحرایی - صفحه:55-63

  tick  بررسی پاسخ عصبی ـ عضلانی زنان سالمند به تمرینات طولانی مدت ویبریشن کل بدن - صفحه:64-70

  tick  بررسی وضعیت سبک های تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دروس تیوری در سال تحصیلی 90-89 - صفحه:71-77

  tick  بررسی ارزش دانسیتومتری استخوانی در تشخیص عللFragility Fracture - صفحه:78-85

  tick  بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه های نمایشگرهای دیداری (Vdt) و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر سنندج در سال 1390 - صفحه:86-92

  tick  مقایسه سطح سرمی آنزیم Adenosine Deaminase (Ada) در بیماران Hiv مثبت مبتلا به هپاتیت B و C با افراد سالم و غیر مبتلا به هپاتیت - صفحه:93-103

  tick  بررسی ارزش تشخیصی دو روش هموگلوبینومتری در تعیین غلظت هموگلوبین اهداکنندگان خون، یزد 1390-1389 - صفحه:104-111

  tick  عوامل خطرآفرین بیومکانیکی و عصبی عضلانی مرتبط با آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان ورزشکار (مقاله مروری) - صفحه:112-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved