>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1391 - دوره:17 - شماره:4


  tick  بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:1-9

  tick  مقایسه اندازه گیری بیلی روبین پوست با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی - صفحه:10-16

  tick  بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری کودکان ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:17-29

  tick  بررسی خاصیت آنتی باکتریال غشای آمنیوتیک انسان در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:30-37

  tick  ارزیابی بیان واریانت های پیرایشی نوین Survivin-3b و Survivin-3α به عنوان تومور مارکر در سرطان تیروئید - صفحه:38-45

  tick  بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با میزان کاهش فشارخون تشدید یافته پس از درمان با کاپتوپریل زیر زبانی - صفحه:46-52

  tick  مقایسه ویژگی های شخصیتی بیماران رینیت آلرژیک و افراد عادی - صفحه:53-60

  tick  بررسی رابطه ابعاد شخصیت و ابتلا به سرطان براساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر(Tci) - صفحه:61-67

  tick  رابطه کمال گرایی، ارزشمندی بدن و نگرانی با علایم اختلال خوردن در زنان دارای فعالیت ورزشی - صفحه:68-77

  tick  بررسی گونه کنه های سخت و آلودگی آنها به خانواده انتروباکتریاسه در دامهای شهرستان آمل - صفحه:78-85

  tick  گزارش یک مورد لیپوئید پروتئینوسیس از کردستان در سال 1390 - صفحه:86-92

  tick  بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب و کادمیوم توسط گیاهان بومی ایران - صفحه:93-102

  tick  بررسی عوامل خطر ابتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در استان کردستان - صفحه:103-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved